Khách sạn tại Phan Thiết – Mũi Né

CHIA SẺ

RESORT MŨI NÉ – PHAN THIẾT

5 SAO

TÊN KHÁCH SẠN GIÁ( đ) ĐẶT PHÒNG

Sea Links Beach Hotel

Km 9, Nguyễn Thông, Phan Thiết, Việt Nam

Từ         1,890,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

ANANTARA RESORT

12 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết,

Từ         2,190,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

PRINCESS D’ANNAM

Tiến Thành, Phan Thiết, Việt Nam

Từ         1,880,000

The Cliff Resort &Residences

Phu Hai – Doc Da, Phan Thiết, Việt Nam

Từ         2,380,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

4 SAO

Blue Ocean Resort

54 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết,

Từ         1,050,000

 

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

Saigon Mui Ne Resort

Km 12.2, phường Hàm tiến, Phan Thiết,

Từ         900,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

Phu Hai Resort

Km 8, Mũi né,  Phan Thiết, Việt Nam

Từ         860,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

Seahorse Resort & Spa

Km 11, phường Hàm tiến, Phan Thiết,

Từ         1,230,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

White Sands Resort

Phường Phú hải Phan Thiết, Việt Nam

Từ         800,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

Villa Del Sol Beach Villas

Km7 Tien An, Phan Thiết, Việt Nam

Từ         760,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

Mui Ne Bay Resort

Khu phố 14, Bãi sau Mũi Né, Phan Thiết

Từ         700,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

Full Moon Village Resort

Suối Nước, Mũi Né, Phan Thiết, Việt Nam

Từ         720,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

Green Papaya Organic Village

Bãi Biển Tiến Thành, Phan Thiết, Việt Nam

Từ         750,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

Sunny Beach Resort

64-66 Nguyen Dinh Chieu, Phan Thiết

Từ         1,050,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

Swiss Village Resort

44 Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         966,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

Park Diamond Hotel

Đường Nguyễn Tất Thành, Phan Thiết

Từ         800,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

Champa Resort & Spa

Tiến Thành, Phan Thiết, Việt Nam

Từ         699,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

Melon Resort Mui Ne

Phú Hai,  Phan Thiết, Việt Nam

Từ         800,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

Golden Coast Resort

Tiến Thành, Phan Thiết, Việt Nam

Từ         900,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

Novela Muine Resort

96A Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, Mũi Né

Từ         905,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

Allezboo Beach Resort

8 Nguyễn Đình Chiểu, Mũi Né, Phan Thiết

Từ         1,050,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

Little Paris Resort & Spa

06 Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Bình Thuận

Từ         840,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

Mia Muine Resort – Sailing Club

24 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, Mũi Né

Từ         966,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

Hoàng Ngọc Resort

152 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, Mũi Né

Từ         905,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

Pandanus Resort & Spa

Mũi Né / Đồi Cát, Phan Thiết

Từ         1,100,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

Romana Resort and Spa

Km 8, khu phố 5, Phú Hải, Mũi Né

Từ         900,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

Sea Lion Beach Resort 1

12 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết, Việt Nam

Từ         940,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

Sunny Beach Resort

64-66 Nguyễn Đình Chiểu, Mũi Né

Từ         930,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

Terracotta Resort & Spa

28 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, Mũi Né

Từ         1,050,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

Unique Muine Resort

20B, Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, Mũi Né

Từ         980,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

Victoria Beach Resort

Km 9, Phú hải, Mũi Né

Từ         966,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

Villa Aria Mũi Né

60A Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         850,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

Villa Panda (in Sea Links City)

Nguyễn Thông, Phan Thiết

Từ         1,100,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

Sea Lion Beach Resort 2

Thôn Tiến Phú, xã Tiến Thành, Phan Thiết

Từ         800,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

Pegasus Resort

Xã Thuận Quý, Mũi Kê Gà, Phan Thiết

Từ         750,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

3 SAO

Zenora Beach Resort

94 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết,

Từ         630,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

TIẾN ĐẠT RESORT

94A Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết,

Từ         966,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

DYNASTY RESORT

140A Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết,

Từ         750,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

THẢO HÀ RESORT

115 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết,

Từ         650,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

THE BEACH RESORT

18 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         700,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

BẢO QUỲNH RESORT

26 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         800,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

TIỀN DƯƠNG HOTEL

98B Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết,

Từ         600,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

MALIBU RESORT

Khu phố 5, Mũi Né

Từ         630,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

VINH SƯƠNG RESORT

46 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         700,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

NAM HAI RESORT

25B Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         680,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

PALMIRA RESORT

14 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         700,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

SUNSEA RESORT

50 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         690,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

MUI NE OCEAN RESORT

10 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         966,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

COCO BEACH RESORT

58 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         645,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

HOANG HAI RESORT

146 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         660,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

VILLA ARIA RESORT

60A Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         750,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

LÀNG SEN RESORT

100-130D Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         620,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

LITTLE MUI NE RESORT

10B Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thiết

Từ         700,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

GRACE BOUTIQUE RESORT

144A Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         640,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

HẢI ÂU RESORT

32 Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thiết

Từ         700,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

THÁI HÒA RESORT

56 Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thiết

Từ         550,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

CANARY RESORT

60 Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thiết

Từ         700,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

WINDFLOWER RESORT

76 Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thiết

Từ         750,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

MUI NE PARADISE

130C Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         680,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

MUI NE HILLS 1, 2 RESORT

69 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         640,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

2 SAO

NHÂN HÒA- NATHALIE’S

130C Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         550,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

MUI NE RESORT

144 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         530,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

FULL MOON RESORT

84 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         550,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

SUỐI TIÊN MŨI NÉ

60 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         600,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

JOE’S CAFÉ & GARDEN RESORT

86 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         580,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

GREEN HILL RESORT

121 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         535,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

SUNSHINE RESORT

82 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         500,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

SUNRISE RESORT

72 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         550,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

KINN HOUSE HOTEL

155 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         480,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

HÀ ANH HOTEL

91A Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         450,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

HẢI YẾN RESORT

132 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         500,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

HAWAII RESORT

132 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         520,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

TIẾN PHÁT RESORT

138 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         600,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

LUCY RESORT

54A Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thiết

Từ         540,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

HẢI GIA RESORT

72A Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thiết

Từ         400,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

HOÀNG KIM RESORT

140B Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         400,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

MAI KHANH RESORT

86 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         450,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

INDOCHINA DREAM RESORT

74 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         430,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

NGỌC SƯƠNG RESORT

94 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         450,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

SALINA RESORT

130D Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         450,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

BIỂN DỪA RESORT

136 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Từ         500,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

NHẬT QUANG RESORT

46 Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thiết

Từ         400,000

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

1 SAO

KIM NGÂN HOTEL

114 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

THIÊN SƠN HOTEL

102 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

NGỌC DUY HOTEL

34 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

ĐỨC THẢO HOTEL

81 Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thiết

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

DUY AN HOTEL

87A Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thiết

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

SƠN TRÀ HOTEL

87B Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thiết

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

MINH NGỌC HOTEL

72B Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thiết

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

MAI AM HOTEL

148 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

MELLOW HOTEL

117C Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068

SÓNG BIỂN XANH HOTEL

Hòn Rơm, Phan Thiết

Email:

[email protected]

Phone:

0903.847.068